publicerad: 2021  
juver juvret, plural juver, bestämd plural juvren
juvr·et
substantiv
ju´ver
mjölk­producerande organ hos dägg­djurs­hona spec. hos (tamt) hov­djur, särsk. ko; bestående främst av mjölk­körtlar som var och en mynnar i en spene
kons svällande juver; suggans juver har upp till 16 spenar
belagt sedan slutet av 1400-talet (Schack-tafvels lek); fornsvenska iuger; iuwer; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. u´ber 'spene; juver'