publicerad: 2021  
jämförbar jäm­förbart jäm­förbara
jäm|­för·bar
adjektiv
jäm`förbar
som kan lik­ställas
jämförbar med någon/något
jämförbar med någon
jämförbar med något
några är jämförbara
tre stor­leks­mässigt jäm­förbara orter i södra Sverige
äv. neutralt möjlig att jäm­föra
de olika valutorna är inte direkt jäm­förbara, vad köp­kraften beträffar
belagt sedan 1817