publicerad: 2021  
jämlikhet jäm­likheten
jäm|­lik·het·en
substantiv
jäm`likhet
det att varje person an­ses vara lika mycket värd som varje annan i politiskt och vanligen äv. ekonomiskt av­seende
jämlikhetsdebatt; jämlikhetsideal
jämlikhet (mellan några) jämlikhet (med någon)
jäm­likhet i levnadsvillkor; franska revolutionens slag­ord "frihet, jäm­likhet, broderskap"
ofta försvagat det att ha samma rättigheter och skyldigheter som varje annan person särsk. i fråga om kvinna
ökad jäm­likhet; kampen för jäm­likhet; ut­veckling mot större jäm­likhet
belagt sedan 1713; ökad anv. sedan 1960-talet
Frihet, jäm­likhet, broderskap.
Frank­rikes val­språk sedan 1848 (med av­brott); devisen tidigast formulerad 1791