publicerad: 2021  
jämsides
jäm|­sid·es
adverb
jäm`sides
på samma (tänkta) nivå i sid­led i fråga om två el. flera enheter
hästarna låg jäm­sides på upp­loppet
äv. bildligt
den svarta ekonomin existerar jäm­sides med den officiella
belagt sedan 1517 (Stockholms stads tänkeböcker); 1761 i bildlig bet.; fornsvenska iämsidhis