publicerad: 2021  
järnmalm järn­malmen järn­malmer
järn|­malm·en
substantiv
`rnmalm
malm som inne­håller så mycket järn att utvinning är lönande
järnmalmsfält; järnmalmsproduktion
fyndigheter av järn­malm
belagt sedan 1354 (Konung Magnus II:s privilegier för Norberg); fornsvenska iärnmalmber