publicerad: 2021  
järpe järpen järpar
järp·en
substantiv
jär`pe
1 en duv­stor, spräcklig, mark­levande höns­fågel som har en liten tofs på huvudet och som mest före­kommer i barr­skog
järphöna; järporre
belagt sedan ca 1400 (Klosterläsning); fornsvenska iärpe, isl. jarpi, bildn. till isl. jarpr 'brun'
2 liten (stekt) av­lång bulle av kött­färs
kalvjärpar; oxjärpar; persiljejärpar
järpar med feta­ost i ugn
belagt sedan 1846