publicerad: 2021  
järtecken järtecknet, plural jär­tecken, bestämd plural järtecknen
jär|­teckn·et
substantiv
`rtecken
mest historiskt ovanligt och oförklarligt fenomen i naturen som an­ses före­båda viktig händelse el. an­ses vara tecken på något eller dylikt
mån­förmörkelsen upp­fattades som ett jär­tecken
belagt sedan 1000-talet (runsten, Vallentuna, Uppland (Sveriges runinskrifter)); runform iartiknum (dat.), fornsvenska iärtekn, trol. till ett adj. iarkn- 'ren; klar' och tecken