publicerad: 2021  
kaledonisk kaledoniskt kaledoniska
kaledon·isk
adjektiv
kaledo´nisk
som har att göra med en bergs­kedje­veckning från Spetsbergen till västra Ir­land inklusive den skandinaviska fjäll­kedjan
den kaledoniska bergs­kedjan
äv. om liknande veckningar i andra världs­delar
belagt sedan 1880; till lat. Caledon´ia, romarnas namn på Skott­land