publicerad: 2021  
kamouflage kamouflaget
substantiv
[-ofla´∫]
sär­skilt militär­väsen (täckande) an­ordning som ska ge skydd mot upp­täckt särsk. genom sin färg (som liknar om­givningens)
kamouflagefärg; kamouflagejacka; kamouflagemålning; kamouflagemönster
kamouflage (av/för något)
kamouflage (av något)
kamouflage (för något)
äv. bildligt
hans tal om demokrati på arbets­platsen är bara kamouflage för hans karriärism
belagt sedan 1919; av franska camouflage med samma betydelse, till kamouflera