publicerad: 2021  
kampanj kampanjen kampanjer
kamp·anj·en
substantiv
kampan´j
intensiv verksamhet under viss tid i av­sikt att på­verka
kampanjbidrag; kampanjvecka; annonskampanj; hatkampanj; valkampanj
en kampanj (för/mot någon/något)
en kampanj (för någon)
en kampanj (för något)
en kampanj (mot någon)
en kampanj (mot något)
en riks­omfattande kampanj mot mobbning i skolorna
ur­sprungligen fälttåg
de allierades kampanj i Nord­afrika
äv. om arbets­säsong
belagt sedan 1646 (i bet. 'fälttåg'); 1845 i allmännare bet.; av franska campagne 'fält, slätt; fält­tåg; kampanj'; urspr. till lat. cam´pus 'mark, fält'; jfr ur­sprung till champagne, 1kamp!!