publicerad: 2021  
1kapillär kapillären kapillärer
kap·ill·är·en
substantiv
kapillä´r
ytterst tunnväggigt, litet blod­kärl som finns i stort an­tal runt kroppens celler
belagt sedan 1860; till 2kapillär!!
2kapillär kapillärt kapillära
kap·ill·är
adjektiv
kapillä´r
som har att göra med kapillaritet
kapillär fukt­transport
belagt sedan 1819; bildn. till lat. capill´us 'huvud­hår', till cap´ut 'huvud'; jfr ur­sprung till 1kap!!, 2kapital!!