publicerad: 2021  
kapitalintensiv kapital­intensivt kapital­intensiva
kap·it·al|­in·tens·iv
adjektiv
kapita`lintensiv
som kräver mycket kapital och för­hållandevis lite arbets­kraft
det svenska jord­bruket är nu­mera synnerligen kapital­intensivt
belagt sedan 1965