publicerad: 2021  
kapucin kapucinen kapuciner
kapuc·in·en
substantiv
kapuci´n
med­lem av kapucin­orden
belagt sedan 1694; av medeltidslat. capuci´nus med samma betydelse, till lat. capuc´ium 'kapuschong'; se ur­sprung till kapuschong; jfr äv. cappuccino