publicerad: 2021  
kar karet, plural kar, bestämd plural karen
kar·et
substantiv
större behållare för vätska för tvätt, bad och dylikt, vanligen runt el. av­långt, ofta öppet
karbad; badkar; bykkar; mäskkar; sköljkar
tappa upp varm­vatten i karet
äv. något ut­vidgat vanligen i sammansättn.
äv. om mindre kärl för torra varor (mest i sammansättn.)
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska kar 'kista; kärl'; gemensamt germanskt ord, trol. urspr. 'ngt att bära i'; jfr ur­sprung till kärl