publicerad: 2021  
karakteristik karakteristiken karakteristiker
eller
karaktäristik karaktäristiken karaktäristiker
karakt·er·ist·ik·en, karakt·är·ist·ik·en
substantiv
[-sti´k]
samman­fattning av det ut­märkande hos en person, sak eller före­teelse
en karakteristik (av någon/något)
en karakteristik (av någon)
en karakteristik (av något)
uppslags­bokens karakteristik av det ir­ländska; en träffande karakteristik av partiets kultur­politik
belagt sedan 1808; av franska caractéristique 'karakteristisk; karakteristik'