publicerad: 2021  
kardinaltal kardinal­talet, plural kardinal­tal, bestämd plural kardinal­talen
kard·in·al|­tal·et
substantiv
kardina`ltal
grundtal
sär­skilt om en sorts generaliserat tal som an­ger an­tal (i ut­vidgad mening) element i oändliga mängder
belagt sedan 1807