publicerad: 2021  
kassa kassan kassor
kass·an
substantiv
kass`a
1 förråd av direkt an­vändbara ekonomiska till­gångar särsk. kontanter men äv. all­männare om likvida medel
kassabehållning; kassabok; kassakista; kassavalv; kassör; dagskassa; handkassa; hushållskassa; reskassa; statskassa; strejkkassa; växelkassa
vara vid god kassa; dryga ut kassan; ha ebb i kassan; räkna dagens kassa; han brukar förstärka sin kassa med extra­knäck
klirr i kassan se klirr
vara (stadd) vid kassa ha pengarregionen är åter­igen stadd vid kassa och har i år ett över­skott på 950 miljoner kronor
belagt sedan 1642; via tyska av ita. cassa 'kista; kassa­låda; kassa'; av lat. cap´sa 'kapsel; behållare; kista'; jfr ur­sprung till 1cash!!, kapsel
2 av­delning i affär, bank, före­tag eller dylikt där man betalar in eller tar ut pengar
kassabiträde; kassapersonal; biljettkassa; snabbkassa
sitta i kassan; betala i kassan
belagt sedan 1652
3 vanligen i sammansättn. institution som förvaltar gemensamt kapital för bruk vid behov
belagt sedan 1746
4 vanligen i sammansättn. typ av bank som är in­riktad på att tillgodo­se många mindre lån­tagares behov ofta med vissa kooperativa in­slag
jordbrukskassa; kreditkassa; lånekassa; sparkassa
belagt sedan 1931