publicerad: 2021  
kassareserv kassa­reserven kassa­reserver
kassa|­re·serv·en
substantiv
kass`areserv
betalnings­medel som kan an­vändas för oförutsedda ut­gifter
bankernas kassa­reserver
belagt sedan 1879