publicerad: 2021  
kasta kastade kastat
verb
kas`ta
1 få (något) att fara i en båge genom luften, med hjälp av en svängande rörelse av armen
kastning
någon/något kastar något (efter/på någon/något)
någon kastar något (efter någon)
någon kastar något (efter något)
någon kastar något (någon)
någon kastar något (något)
något kastar något (efter någon)
något kastar något (efter något)
något kastar något (någon)
något kastar något (något)
någon/något kastar något (till/åt någon)
någon kastar något (till någon)
någon kastar något (åt någon)
något kastar något (till någon)
något kastar något (åt någon)
någon/något kastar något (någonstans)
någon kastar något (någonstans)
något kastar något (någonstans)
kasta pil; kasta diskus; kasta snö­boll; hon kastade en apelsin till honom; de kastade prick mot en pappers­korg; de kastade bad­bollen mellan sig; han kastade ner nyckeln från köksfönstret
äv. bildligt i fråga om snabba el. plötsliga manövrer eller dylikt, ofta som ett slags över­drift
han kastades i fängelse; kasta i sig maten
spec. hastigt röra (del av) den egna kroppen
hästen kastade med huvudet
äv. med av­seende på abstrakta före­teelser
kasta släng­kyssar; hon kastade en blick på klockan; de kastade glåp­ord efter henne
äv. om före­mål ge upp­hov till något som kan upp­fattas som upp­kommet genom ett kast
något kastar något (någonstans)
kroppen kastade en lång skugga; elden kastade ett rött sken över rummet
handsken är kastad se handske
kasta ett get­öga på något se getöga
kasta ett öga på något se öga
kasta in hand­duken se handduk
kasta ljus över något se ljus
kasta macka se macka
kasta masken se mask
kasta någon under bussen se buss
kasta någon ur sadeln se sadel
kasta (pengarna) i sjön se sjö
kasta smör­gås se smörgås
kasta strids­handsken se stridshandsken
ta upp den kastade handsken se handske
tärningen är kastad se tärning
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska kasta, urspr. 'kasta ihop i en hög'; nord. bildn. till 1kast 3
2 ibland med partikel, sär­skiltbort, utan större betydelse­skillnad befria sig från något oanvändbart
någon kastar (bort) någon/något
någon kastar (bort) någon
någon kastar (bort) något
kasta (bort) de ut­slitna kläderna; kasta soporna; kasta (bort) den tomma kartongen
spec. lägga bort (mindre värde­fullt spel­kort) i ett stick som mot­parten än­då vinner
äv. bildligt
kasta bort sitt liv
kasta vatten se vatten
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
3 föda för tidigt vanligen med död­född unge som resultat; om hus­djur
kastning
djur kastar
belagt sedan ca 1500 Läke- och örte-böcker
4 sy med kast­stygn
kastning; kastsöm
någon kastar något
kasta alla sömmar
belagt sedan 1883
kastakastande