publicerad: 2021  
katolicism katolicismen
katol·ic·ism·en
substantiv
katolicis´m
vanligen bestämd form den form av kristendom som ut­övas in­om den stora, internationella kyrka som har sitt centrum i Rom och som är dominerande bl.a. i Syd­europa och Latin­amerika
katolicismens Maria­dyrkan; katolicismen är den mest spridda formen av kristendom; drottning Kristina konverterade till katolicismen
ibland äv. om den grekisk-ortodoxa kristendomen
belagt sedan 1818; se ur­sprung till katolsk