publicerad: 2021  
kenotaf kenotafen kenotafer
keno·taf·en
substantiv
kenota´f
minnes­vård över en av­liden person på annan plats än vid graven
kenotafen över Birger jarl vid Stock­holms stads­hus
belagt sedan 1841; via lat. av grek. kenotaph´ion med samma betydelse, till kenos´ 'tom' och taph´os 'grav­vård'