publicerad: 2021  
kinematik kinematiken
kine·mat·ik·en
substantiv
kinemati´k [ç-] el. [k-]
del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse utan hän­syn till orsakerna utan av­seende på massa el. kraft
belagt sedan 1879; av franska cinématique med samma betydelse; jfr ur­sprung till kinematograf