publicerad: 2021  
kiosk kiosken kiosker
kiosk·en
substantiv
[çås´k] el. [kiås´k]
liten (fri­stående) byggnad för försäljning av tobak, tidningar, söt­saker m.m. vanligen med försäljning genom lucka
glasskiosk; korvkiosk; tidningskiosk
äv. något ut­vidgat i sammansättn.
belagt sedan 1884; av franska kiosque 'liten paviljong; kiosk'; av turk. köçk 'trädgårdspaviljong'