publicerad: 2021  
kirra kirrade kirrat
verb
[kir`a]
var­dagligt lösa problemet med något
kirra något
punkteringen var snabbt kirrad
belagt sedan 1929; av romani kira 'göra; arbeta'
kirrakirrande