publicerad: 2021  
klackjärn klack­järnet, plural klack­järn, bestämd plural klack­järnen
klack|­järn·et
substantiv
klack`järn
järnbeslag under klack på sko som skydd el. för upp­nående av ljudeffekter
belagt sedan 1824