publicerad: 2021  
klan klanen klaner
klan·en
substantiv
väl samman­hållen grupp av personer som är släkt och som (särsk. tidigare) ut­gjort den typiska större enheten i vissa sam­hällen
klanledare; klansamhälle; familjeklan
olika skotska klaner hade sina egna mönster och färger
äv. all­männare grupp av personer, samlade kring en ledande gestalt el. ideologi
Kennedyklanen
belagt sedan 1808; av engelska clan med samma betydelse; av gaeliska clann 'familj; ur­sprung'; av lat. plan´ta, se ur­sprung till 1planta!!