publicerad: 2021  
klass klassen klasser
klass·en
substantiv
1 grupp av före­teelser som kan av­gränsas genom lik­artad grad av väsentliga egenskaper
klassindelning; löneklass; ordklass; prisklass; storleksklass; åldersklass
(av) klass en klass (några) en klass (av några)
i klass med någon/något
i klass med någon
i klass med något
modellen får räknas till klassen små­bilar
ofta med tanke på en kvalitativ skala
en första klassens restaurang; hon står i en klass för sig; som spjutkastare är han i klass med de bästa i landet
spec. med positiv värdering (och med försvagad inne­börd av grupp­tillhörighet) hög standard
ett nummer av (hög) klass; det är klass på den här restaurangen
äv. logik grupp av före­mål som har (minst) en bestämning gemensam
klassen av alla två­benta, fjäder­lösa individer
äv. en (stor) grupp djur eller växter med vissa gemensamma drag
klassen reptiler om­fattar bl.a. ödlor, ormar och krokodiler
tredje klassens någon/något något av sämsta klasstredje klassens amatör­skådisar på den lokala nyårsrevyn
belagt sedan 1678; av lat. class´is 'av­delning; klass; upp­båd av manskap'
2 av­delning skolelever som normalt under­visas till­sammans i samma års­kurs; i grund­skolan el. gymnasie­skolan
klassfest
bäst i klassen; hon trivdes inte i klassen; det var för stora klasser i skolan
äv. mer abstrakt årskurs
sjätteklassare
hon går i tredje klass
äv. ut­vidgat
dansklass
ett schema över an­läggningens öppna klasser i yoga och pilates; alla klasser som erbjuds åter­finns på grupp­tränings­schemat
belagt sedan 1612
3 (större) grupp som ut­görs av personer med lik­artad ställning i sam­hället t.ex. genom yrke, ut­bildning el. förmögenhet; om naturliga grupper som ofta är med­vetna om sin ställning
en klass (av några)
den jordägande klassen; gifta sig under sin klass; han umgicks helst med folk ur sin egen klass
sär­skilt i marxistisk teori grupp personer med lik­artat förhållande till produktions­medlen
den härskande klassen; teorin om klassernas upp­lösning efter revolutionen
belagt sedan 1778
4 av­delning med viss bekvämlighet och service på tåg, flyg etc.
ibland är prisskillnaden mellan 1:a och 2:a klass stor, ibland liten
belagt sedan 1836