publicerad: 2021  
klinik kliniken kliniker
klin·ik·en
substantiv
klini´k
sjukhus(avdelning) för viss typ av behandling eller vård
klinikchef; infektionsklinik; kvinnoklinik
en medicinsk klinik; en ortopedisk klinik
äv. ålderdomligt vanligen i sammansättn. special­avdelning i skola med under­visning för elever med sär­skilda behov
läsklinik; obsklinik
belagt sedan 1827; av grek. klinike´ (tekh´ne), eg. 'läke­konst vid sjuk­bädden', till kli´ne 'säng'