publicerad: 2021  
klippfast neutrum klipp­fast, bestämd form och plural klipp­fasta
klipp|­fast
adjektiv
klipp`fast
orubblig som en klippa
klipp­fast gudstro; han var klipp­fast i sin beslutsamhet
belagt sedan 1815