publicerad: 2021  
kloral kloralen
klor·al·en
substantiv
klora´l
historiskt ett lugnande och sömngivande medel
belagt sedan 1869; förk. av kloralhydrat, i sin tur samman­dragning av den kemiska beteckningen trikloracetaldehyd