publicerad: 2021  
klut kluten klutar
klut·en
substantiv
tyg­stycke av­sett för specifik an­vändning
huvudklut
sätta till alla klutar upp­bjuda alla krafterefter över­svämningen förra året har kommunen satt till alla klutar för att se till att det inte händer igen
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska kluter; av om­diskuterat urspr.