publicerad: 2021  
kniva knivade knivat
verb
kni`va
dialektalt an­gripa (någon) med kniv
kniva någon
äv. bildligt angripa
han blev knivad av sina egna under förhandlingarna
belagt sedan 1821
knivaknivande, knivning