publicerad: 2021  
knotig knotigt knotiga
knot·ig
adjektiv
kno`tig
mager så att knotorna står ut ofta på grund av ålder
ett knotigt an­sikte; knotiga knän; en mager, knotig karl
äv. knölig
knotiga mar­tallar; gamla knotiga grenar
belagt sedan 1740