publicerad: 2021  
kognition kognitionen
kogn·it·ion·en
substantiv
[kågni∫o´n] el. [kåŋni∫o´n]
samman­fattningen av de tanke­funktioner med vars hjälp information och kunskap hanteras
kognitionsforskning
kognition (av något)
mänsklig kognition och perception
belagt sedan 1662 i bet. 'kunskap'; av lat. cognit´io 'in­lärande; under­sökning'