publicerad: 2021  
kolare kolaren, plural kolare, bestämd plural kolarna
kol·ar·en
substantiv
[kå`l-]
arbetare vid kolmila
SE 2kola
kolarkoja
belagt sedan 1347 (privilegier för allmogen på Kopparberget utfärdade av kung Magnus (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska kolare