publicerad: 2021  
kolbrikett kol­briketten kol­briketter
kol|­brik·ett·en
substantiv
[kå`l-]
samman­pressat stycke av pulvriserat kol för eldning
belagt sedan 1892