publicerad: 2021  
kollektor kollektorn kollektorer
substantiv
kollek`tor
1 en av elektroderna i en transistor där huvud­delen av de ut­sända laddnings­bärarna (elektronerna) samlas upp
JFR emitter
kollektorborste
belagt sedan 1965; av medeltidslat. colle´ctor 'samlare'; jfr ur­sprung till kollekt
2 kommutator
belagt sedan 1889