publicerad: 2021  
kolstybb kol­stybben
kol|­stybb·en
substantiv
[kå`l-]
blandning av fin­fördelat kol, sand och tjära anv. (särsk. förr) som beläggning på löpar­banor m.m.
JFR stybb
belagt sedan ca 1645