publicerad: 2021  
kommensurabel kommensurabelt kommensurabla
kom·mens·ur·abel
adjektiv
kommensura´bel
matematik mätbar med samma mått och där­för jäm­förbar
två sträckor är kommensurabla om förhållandet mellan dem kan skrivas som ett bråk; sidan och diagonalen i en kvadrat är inte kommensurabla
belagt sedan 1749; av franska commensurable; av senlat. commensura´bilis med samma betydelse, till lat. mensu´ra 'mätning; mått'