publicerad: 2021  
kommunikationstabell kommunikations­tabellen kommunikations­tabeller
kom·mun·ik·at·ions|­tab·ell·en
substantiv
[-∫o`ns-]
delvis historiskt full­ständig tid­tabell för tåg, bussar eller andra all­männa kommunikations­medel
belagt sedan 1872