publicerad: 2021  
kompakt neutrum kompakt, bestämd form och plural kompakta
kom·pakt
adjektiv
kompak´t
samman­pressad till mindre om­fång än normalt eller förväntat
en kompakt människo­massa; en kompakt bil
ofta bildligt intensiv
en kompakt tystnad; ett kompakt mot­stånd; ett kompakt mörker
belagt sedan 1727; ur lat. compa´ctus 'hårt hop­pressad', till com´, cum´ 'med' och pan´gere 'sätta fast'