publicerad: 2021  
kompensator kompensatorn kompensatorer
substantiv
kompensa`tor
an­ordning som åstad­kommer ut­jämning i olika tekniska samman­hang; t.ex. ut­jämning av miss­visningen hos kompass
äv. mer abstrakt
skolans roll som kompensator för sociala skillnader
belagt sedan 1850