publicerad: 2021  
kompressor kompressorn kompressorer
substantiv
kompress`or
maskin för sammanpressning av luft el. andra gaser
kolvkompressor; skruvkompressor; turbokompressor
transportabla kompressorer an­vänds t.ex. vid gatu­arbeten
belagt sedan 1877