publicerad: 2021  
konfektion konfektionen
kon·fekt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
(handel med eller till­verkning av) fabriks­sydda kläder
konfektionsavdelning; konfektionsindustri; konfektionssydd
gross­handlare i tyger och konfektion; jackan har hon köpt som konfektion
belagt sedan 1884; av franska confection med samma betydelse; av lat. confec´tio 'förfärdigande', till confic´ere 'förfärdiga'; jfr ur­sprung till konfekt