publicerad: 2021  
konglomerat konglomeratet, plural konglomerat, bestämd plural konglomeraten
kon·glomer·at·et
substantiv
[kåŋglomera´t]
1 sedimentär berg­art som består av rundade stenar hopkittade med annat mineral
konglomeratlager
ett konglomerat (av några)
belagt sedan 1811; till lat. conglomera´re 'nysta ihop'; jfr ur­sprung till agglomerat
2 koncern som om­fattar före­tag in­om flera helt olika branscher
ett konglomerat (av några)
finansiella konglomerat
belagt sedan 1921