publicerad: 2021  
konstart konst­arten konst­arter
konst|­art·en
substantiv
[kån`st-]
sär­skild form som (skön) konst fram­träder i
de klassiska konst­arterna musik, bild­konst och litteratur; filmen räknas sedan länge som en av konst­arterna
belagt sedan 1811