publicerad: 2021  
konstruktionsordbok konstruktionsordboken konstruktionsordböcker
kon·strukt·ions|­ord·bok·en
substantiv
[-∫o`ns-]
ord­bok över viktigare ord­konstruktioner i visst språk
slå upp i konstruktions­ordboken om du är osäker på om det heter "aspekter av något" eller "aspekter på något"
belagt sedan ca 1965