publicerad: 2021  
konstverk konst­verket, plural konst­verk, bestämd plural konst­verken
konst|­verk·et
substantiv
[kån`st-]
produkt av en konstnärs arbete särsk. om bild­konstverk
de stulna konst­verken värderas till en halv miljon; det finns ofta flera sätt att upp­fatta ett konst­verk
äv. om t.ex. litterärt el. musikaliskt verk
romanen är ett betydande konst­verk
belagt sedan 1805
För att leva behöver ett konst­verk icke skönhet; ej heller fulhet. Det måste ha liv. Elmer Diktonius, Aforismer (i Min dikt, 1921)