publicerad: 2021  
konsumentombudsman konsumentombudsmannen konsumentombudsmän, bestämd plural konsumentombudsmännen
KO
kon·sum·ent|­om·buds·mann·en
substantiv
konsumen`tombudsman
ofta bestämd form sing. och med versal (titel för) person som är chef för Konsument­verket och an­svarar för konsument­upplysning, bevakning av före­tagens marknads­föring, hushålls­ekonomisk forskning m.m.
belagt sedan 1971