publicerad: 2021  
kontaktor kontaktorn kontaktorer
substantiv
kontak`tor
elektriskt manövrerad ström­brytare vanligen en elektro­magnet vars rörliga ankare försetts med kontakt­anordningar
kontaktorer an­vänds i automatiserade an­läggningar och vid fjärrmanövrering
belagt sedan 1950; till kontakt